Den Guddommelige Vilje


Gå til indhold

INTRODUKTION TIL DEN GUDDOMMELIGE VILJE

 


Pave Johannes Paul II talte om en "ny og guddommelig" hellighed med hvilken Helligånden ønsker at berige kristne i det tredje millennium" for at "gøre Kristus til verdens hjerte"
(1). Denne "nye og guddommelige" hellighed udspringer af en ny og dybere forståelse af Jesu guddommelige hellighed åbenbaret i evangelierne.

Uden hverken at modsige det kirken altid har lært om hellighed og uden at minimere helligheden opnået af tidligere tiders hellige, skubber Helligånden i vor tid imidlertid grænserne for den mystiske forening med Jesus til nye højder. Det centrale i denne spiritualitet er en
dybere erkendelse af- og forening med Jesu og Marias indre liv, således som de hvert øjeblik af deres liv levede det helt i den hellige Treenighed.

Den åndelige doktrin i at leve i den Guddommelige Vilje er som alle andre metoder til helliggørelse baseret på først og fremmest at give sin egenvilje til den Guddommelige Vilje i alle ting. Hvad der imidlertid skiller den fra andre midler til helliggørelse er, at ved at identificere sine handlinger med Jesu Kristi handlinger, vil sjælen begynde at gøre det Gud gør, idet den deltager i alle hans handlinger - i fortid, nutid og fremtid - og således medvirker til at Fader Vors "Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen så og på jorden" opfyldes.

(1). JohnPaul II, Letter of the Centenary of the Rogationist Fathers, L'Osservatore Romano, 9. juli 1997.
 Retur til indhold | Retur til hovedmenu